Trong những năm gần đây chúng ta đang chứng kiến sự thành công của nhiều doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh Freemium. Nó là gì: bạn miễn phí dịch vụ của bạn, có được nhiều khách hàng, và sau đó bạn thu phí các tính năng cao cấp. Nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên mỗi một mô hình kinh doanh đều có những rào cản nhất định, mô hình Freemium không hề đơn giản, và có rất nhiều điều thú vị để bạn khám phá cùng WTP.

Mô hình kinh doanh Freemium