Dragon Navi Capital là một công ty thành viên trực thuộc WTP GROUP với sứ mệnh giúp Doanh nghiệp Việt Nam tự cường để cạnh tranh toàn cầu.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm của các thành viên sáng lập chúng tôi giúp Doanh nghiệp Tái cấu trúc từ Chiến lược kinh doanh; Tài Chính; Kế toán; Nhân sự; Sản xuất và tổ chức vận hành đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập quốc tế.

SỨ MỆNH

Tư vấn và kết nối nguồn lực quốc tế giúp Doanh nghiệp Việt Nam tự cường để cạnh tranh toàn cầu

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác đáng tin cậy của Doanh nghiệp trên con đường tái cấu trúc và phát triển. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ, nơi mà kiến thức, kinh nghiệm và sự sáng tạo hội tụ để tạo nên những giải pháp đột phá và định hình lại tương lai thị trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tận tâm và Cam kết: lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ hướng đến sự đồng hành và hợp tác bền vững.

2. Sáng tạo và Linh hoạt: Luôn nghiên cứu và đề xuất những giải pháp sáng tạo và linh hoạt giúp nâng cao hiệu quả trong mọi khía cạnh của tái cấu trúc.

3. Đạo đức và Trách nhiệm: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và luôn quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng

100 0
60 0
20 0
15 0