Dự án gọi vốn

 • Dự án gọi vốn
  Gây quỹ trong Ngành Thực phẩm và Đồ uống
  Gây quỹ trong Ngành Thực phẩm và Đồ uống
  • Giao dịch số
   WF010
  • Nhóm hàng
   F&B
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không kiểm soát
  • Quốc gia
   Việt Nam
  Xem thêm
 • Dự án gọi vốn
  Gây quỹ trong Ngành Công nghệ Thông tin
  Gây quỹ trong Ngành Công nghệ Thông tin
  • Giao dịch số
   WF011
  • Nhóm hàng
   Công nghệ Thông tin
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không kiểm soát
  • Quốc gia
   Việt Nam
  Xem thêm
 • Dự án gọi vốn
  Gây quỹ trong Ngành Công nghệ Thực phẩm
  Gây quỹ trong Ngành Công nghệ Thực phẩm
  • Giao dịch số
   WF012
  • Nhóm hàng
   Công nghệ Thực phẩm
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không kiểm soát
  • Quốc gia
   Việt Nam
  Xem thêm
 • Dự án gọi vốn
  Tìm kiếm dự án FMCG
  Tìm kiếm dự án FMCG
  • Giao dịch số
   WI011
  • Nhóm hàng
   FMCG
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không kiểm soát
  Xem thêm