Thủ công & Mỹ nghệ

Thủ công & Mỹ nghệ

WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc ...

Chúng tôi xuất khẩu các nhóm sản phẩm chính bao gồm:

     
     
Click here to download the catalog Click here to download the catalog Click here to download the catalog