Sản phẩm Nhựa

Sản phẩm Nhựa

WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc ...

Chúng tôi xuất khẩu các nhóm sản phẩm chính bao gồm:

Household Plastic Products    
     
Click here to download catalog Click here to download catalog Click here to download catalog