Công cụ & Sửa chữa nhà

Công cụ & Sửa chữa nhà

WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc ...

Chúng tôi xuất khẩu các nhóm sản phẩm chính bao gồm:

Contruction Tools & Materials Power & Hand Tools  

 
Click here to download catalog Click here to download catalog Click here to download catalog