Chăm sóc & Làm đẹp

Chăm sóc & Làm đẹp

WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc ...

Chúng tôi xuất khẩu các nhóm sản chính bao gồm:

Beauty & Personal Care Tools & Accessories Foot, Hand & Nail Care
 
Click here to download catalog Click here to download catalog Click here to download catalog