Các Chiến Lược Gọi Vốn Cho Startup Hiệu Quả: Hướng Dẫn Đầu Tư Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

Các Chiến Lược Gọi Vốn Cho Startup Hiệu Quả: Hướng Dẫn Đầu Tư Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

Khám phá cách gọi vốn cho startup hiệu quả. Tìm hiểu tại sao gọi vốn là yếu tố quyết…


Read more

Tổng hợp 17 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới

Tổng hợp 17 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới

Muốn kinh doanh thành công, bạn cần phải xây dựng xác định mô hình kinh doanh của…


Read more

Tại sao có nhiều doanh nghiệp thành công ty mô hình kinh doanh Freemium

Tại sao có nhiều doanh nghiệp thành công ty mô hình kinh doanh Freemium

Trong những năm gần đây chúng ta đang chứng kiến sự thành công của nhiều doanh nghiệp…


Read more

7 kỹ năng đặc biệt của nhà lãnh đạo 4.0

7 kỹ năng đặc biệt của nhà lãnh đạo 4.0

1. Quản lý sự biến động Tố chất này bao gồm các khả năng về hoạch định, tổ chức…


Read more

Nâng cao kỹ năng nhà quản trị doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao kỹ năng nhà quản trị doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đối với Việt Nam, cùng với xu thế hội nhập của nền kinh tế, những tác động của Cách…


Read more